Cyber sex hrvatska

Za aktualne i aurirane informacije, posjetite naslovnu stranicu ovog web portala. CMS ili Content Menagment System je izraz za programirane web stranice to Vam omoguava da jednostavno sami unosite, editirate ili briete sadraj sa svojih stranica putem administratorskog suelja, a to je vrlo bitno, bez ikakvih posebnih predznanja. poslati e-mail, ili pisati u Wordu, to je dovoljno za koritenje CMS-a. "Posebno je zanimljivo bilo to to je Severina privukla i manje iskusne korisnike interneta koji su zapitkivali kako upotrebljavati programe pomou kojih je mogue skinuti film pa je taj sluaj nehotino ak i Veernji list; .

Tek je tada nastala prava guva, gotovo svojevrsni internetski stampedo." Veernji list objavljuje i komentare zastupnika u Hrvatskom saboru; "Usprkos velikih napora tijekom cijelog dana neki zastupnici nisu doli do filma, odnosno nisu uspjeli skinuti materijal s interneta.

Dodala je i da policija kree s istranim radnjama koje se odnose na tu krau." Novi list .

"Neposredno pred zakljuenje broja dobili smo izjavu od Severine koja kae: Snimka koja se ovih dana nala u distribuciji, moje je privatno vlasnitvo, snimljena je prije dvije godine i u meuvremenu je ukradena.

Mora biti to, jer nije vrag da Lui nije nita drugo nego nekompetentna kukavica i licemjer, koji bez povoda i prethodnog informiranja svoju "snagu i mo" iskaljava na Indexu, kad se ve ne usudi na medijima iji su vlasnici neusporedivo vee platene moi.

Spomenute etikete osim na predsjednika HND-a Dragutina Luia, lijepimo i na ministra kulture Bou Bikupia, te dio hrvatskih medija koji su "s okom" izvjestili o lanku koji je sino objavio Index.hr, a da ga nisu ni pogledali.

Leave a Reply